Classic 15 - Tiller Model

classic15tillermodel8.jpg

Classic 15 - Tiller Model